Velkommen til koret vårt!
Bare for gøy

Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider!

Koret "Bare for gøy" holder til på Hope i Risør kommune. Hope ligger snaue to mil fra Risør by, og er ei flott og trivelig bygd ved Sandnesfjorden.

Vi øver hver mandag på Hope skole fra kl. 18.00 til kl. 20.30. Øvelsen er todelt, med en god kaffepause og lotteri i midten. Det er høy "hyggefaktor" hos oss, med mye latter og moro.

Vi lever etter mottoet at vi skal ha det gøy, men forsøker hele tiden å bli et bedre kor. Vi ønsker å synge fire stemmer, men det er ikke krav om notekunnskap hos kormedlemmene. Det er viktig å ha noe å strekke seg etter.

Vi er nå ca. 40 medlemmer, men har plass til fler - særlig herrer er velkomne! Vår dirigent i 2020 er Ellen Christine Mordal.

Aktiviteter

Aktiviteter 2022

Våren 2022 øver vi frem mot deltakelse på Kulturnatta og ny vårbasar.
Begge deler er det lenge siden vi har vært med på, så det gleder vi oss til.
De foregår hhv. fredag 29. april og torsdag 5. mai.

Styret

Styret i BFG 2022/2023

Verv Navn Mobil Epost
Leder Tore Jacobsen 458 05 956 leder@bareforgoy.no
Kasserer Kari Moe Dalen 474 63 736 karimoedalen@gmail.com
Sekretær Grete Hagen 907 25 481 gretehag@gmail.com
Styremedlem Mette Fossnes 979 52 371 mettefjakobsen@hotmail.com
Styremedlem Torill Berg Jonas 907 29 746 torijon@online.no